Seminari online. Productes saludables, segurs i sostenibles: nous serveis innovadors per a la indústria agroalimentària i de la salut

30/07/2020


El proper 18 de setembre tindrà lloc aquest seminari online, en el qual coneixerem les principals eines i serveis per a les empreses, resultants de la recerca implementada pel centre tecnològic Eurecat dins del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Nutrisalt.

L’aplicació de l’economia circular a la indústria agroalimentària i en l’àmbit de la salut ofereix diversos beneficis, entre els quals minimitzar els impactes de l’activitat productiva en el medi ambient. Mitjançant una millor redistribució i ús dels seus subproductes s’aconsegueix un augment de la valorització dels residus generats, i per tant un potencial rendiment econòmic dels mateixos. Aquestes noves matèries primeres poden esdevenir font de nous ingredients bioactius amb propietats beneficioses per la salut.

Per donar resposta a la necessitat d’innovació i d’estratègies de creixement sostenible de les indústries agroalimentària i de la salut, així com a la creixent demanda social de productes alimentaris saludables, segurs i respectuosos amb l’entorn, Eurecat aporta la seva experiència en biotecnologia, salut i nutrició per al desenvolupament del teixit empresarial territorial en el projecte PECT Nutrisalt.

Més informació i inscripcions: 

https://eurecat.org/serveis/eurecatevents/seminari-online-nutrisalt/