Reus i el Camp en l'horitzó del 2020

El Camp de Tarragona, integrat per les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès, afronta el 2020 com la segona àrea metropolitana de Catalunya. Ocupa una posició estratègica entre el corredor del Mediterrani i l’eix de l’Ebre, compta amb infraestructures com el port de Tarragona o l’aeroport de Reus i, pel que fa al nombre d’habitants en la darrera dècada s’hi ha registrat un increment del 15,8%.

Reus és la capital del Baix Camp. Amb una població de 103.123 (2017), concentra l’activitat industrial de la comarca, amb les indústries tèxtils, alimentària i metal·lúrgica com a base econòmica. La ciutat de Reus s’ha distingit sempre pel seu caràcter emprenedor, per la diversitat i la fortalesa del teixit econòmic productiu i pel segell de qualitat del comerç. Entre Reus i Tarragona concentren prop del 40% del nombre de persones afiliades a la Seguretat Social del Camp. En general, tant les taxes d’activitat com les d’ocupació hi són més favorables que les mitjanes estatals, però inferiors a les del conjunt de Catalunya, amb molta fluctuació derivada del pes econòmic d’activitats estacionals com el turisme.

 

El Camp de Tarragona és avui la segona àrea metropolitana de Catalunya.