El sector agroalimentari

El sector agroalimentari és avui la principal indústria de l’economia catalana, responsable del 17,5% del total de la producció industrial i del 15,67% del nombre de persones ocupades, segons dades de 2015. En els darrers anys, ha estat un dels sectors on la reducció de l’activitat ha estat més moderada i en general ha mantingut les xifres d’ingressos, de volum de negoci i de vendes. En l’àmbit europeu, Catalunya és el segon cluster en indústria alimentària.

Pel que fa al Camp de Tarragona, representa el segon sector industrial en importància i s’hi localitzen el 12% de les empreses catalanes del sector. La indústria agroalimentària del Camp es caracteritza per tenir una dimensió inferior, per empresa i per treballadors, a la del conjunt de Catalunya. Només les que generen productes amb valor afegit són exportadores i algunes s’estan internacionalitzant en el marc d’una estratègia lligada al desenvolupament de productes que puguin adaptar-se ràpidament a la demanda dels consumidors i, per tant, puguin competir en un mercat globalitzat.

 

Al Camp de Tarragona, el sector agroalimentari és el segon sector industrial en importància.