Centre de Ciències Òmiques

El Centre de Ciències Òmiques és una infraestructura cientificotècnica singular equipada amb les tecnologies més puntures en metabolòmica i proteòmica, complementada amb tecnologies de transcriptòmica, genòmica i validació de biomarcadors. El COS ofereix assessorament científic i suport en l’aplicació de les tecnologies òmiques de manera integrada per resoldre els nous reptes científics de les ciències de la vida a investigadors del CEICS, empreses del territori i a tercers. Des del 2014 està reconegut pel Ministeri d’Indústria i Innovació com a infraestructura única a l’Estat en la seva especialitat. Forma part del Mapa d’Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) que selecciona grans instal·lacions, excepcionals en el seu gènere, que compten amb científics i tècnics altament qualificats.

 

Des del 2014 està reconegut pel Ministeri d’Indústria i Innovació com a infraestructura única a l’Estat en la seva especialitat.

 

 
Les ciències òmiques a Catalunya
 
L’informe d’ACCIÓ Les ciències òmiques a Catalunya recull totes les xifres, tendències i oportunitats del sector. Cliqueu a la imatge per descarregar-vos-el.