Impacte ambiental

A la zona de Reus i el Camp de Tarragona s’ha consolidat un potent clúster d’empreses dedicades a la sanitat i nutrició animal, amb empreses exportadores que representen una facturació de gairebé 450 milions d'euros.

La producció animal requereix productes d’ús veterinari, que estan molt regulats, ja que és de vital importància garantir les condicions sanitàries dels animals dels quals s’obtenen aliments d’origen animal. Així mateix, cal també garantir la seguretat dels fàrmacs que es fan servir per tractar aquests animals, conèixer els processos pels quals es metabolitzen aquests compostos (i evitar així que entrin a la cadena alimentària) i identificar-ne l’efecte potencial sobre el medi ambient. Els protocols europeus de registre són cada vegada més estrictes amb la normativa sobre els efectes en els animals, però també en l’impacte mediambiental dels residus. Es tracta d’estudis que inclouen l’anàlisi de residus al medi ambient, i que requereixen un bon coneixement de les tècniques analítiques i de marcatge radioactiu.

Hi ha una necessitat important entre les empreses del territori respecte a la realització d’aquestes proves ja que a l’estat espanyol no hi ha cap organisme acreditat per fer-les. Així mateix, cal tenir en compte que pel que fa a l’autorització per comercialitzar nous productes farmacèutics, tant per a ús veterinari com per a medicina humana, hi ha també normatives europees que regulen l’impacte ambiental permès i els protocols per determinar-lo.

 

La producció animal requereix productes d’ús veterinari, que estan molt regulats.