Nutrisalt. Operació 4

OPERACIÓ 4: Cooking Lab, planta pilot per a l’experimentació d’aliments cuinats o enriquits amb oli d’oliva i els seus derivats funcionals, o amb altres aliments produïts al Camp de Tarragona.

 

• Cooking Lab per a olis d’oliva: cuina experimental per a professionals de la restauració, amb unitats bàsiques de processat en condicions controlades per realitzar experiments de comportament de l’oli d’oliva. Amb una sala de tast equipada per a l’anàlisi sensorial d’aliments preparats.

• Show room i Centre d’interpretació de l’ús de l’oli a la cuina. Dedicat específicament a l’ús de l’oli a la cuina moderna i als aliments enriquits amb productes derivats de la indústria oleícola. Les empreses i els professionals del sector disposaran d’un espai per compartir les seves experiències i resultats. Incorporarà una col·lecció actualitzada de mostres (oleoteca i nuciteca) perquè les empreses i professionals les puguin utilitzar per als seus projectes i demostracions.