Nutrisalt. Operació 5

Operació 5: acostar al sector recursos diversos per a la promoció i comercialització de l’oli d’oliva verge extra.

 

Recollir treballs científics sobre la qualitat de l’oli d’oliva, les seves propietats nutricionals i els seus efectes sobre la salut. Revaloritzar subproductes amb alt valor afegit per a la indústria alimentària, farmacèutica i cosmètica, com ara l’ús de la sansa prèviament pretractada com a fertilitzant biològic i productes funcionals rics en compostos bioactius.

• Estudi de mercat al voltant de l’oli centrat en el comportament dels consumidors i programa de difusió i assessorament sobre la cultura de l’oli d’oliva verge extra. Creació d’una Aula de l’oli d’oliva com a plataforma per coordinar i impulsar les actuacions de difusió del seu coneixement, i la cultura i la gastronomia que s’hi relacionen.