Actuacions

Amb un pla d’actuació iniciat el 2018 i amb horitzó el 2020, el PECT NUTRISALT ha plantejat tres grans eixos de treball dins dels quals s’han estructurat 5 operacions específiques:

Eix 1. APROPAR les tecnologies per donar valor afegit als productes alimentaris de proximitat i al benestar dels consumidors.

  • Operació 1. Generar arguments científics sobre el consum de productes de proximitat (URV)
  • Operació 2. Cercar nous ingredients de productes de proximitat (EURECAT)

Eix 2. ASSEGURAR la innocuïtat dels productes destinats al consum humà i animal amb la creació de plataformes de suport tecnològic a les indústries locals: la Unitat de Seguretat Alimentària per al sector de la nutrició, i la Plataforma d'Ecotoxicitat especialitzada en la realització de testos d'impacte ambiental.

  • Operació 3. Crear la Unitat de Seguretat Alimentària i la Plataforma d’Ecotoxicitat (EURECAT)

Eix 3. PLANIFICAR el futur desenvolupament regional i suport a la competitivitat de les empreses i els productes agroalimentaris.

  • Operació 4. Cooking Lab. Planta pilot per a l’experimentació d’aliments cuinats o enriquits amb oli d’oliva i els seus derivats funcionals, o amb d’altres aliments produïts al Camp de Tarragona (IRTA)
  • Operació 5. Plataforma d’innovació i promoció de l’oli d’oliva verge extra (FURV)

Coordinar i comunicar
L’Ajuntament de Reus ha assumit les tasques de coordinació de les diferents operacions i ha estat responsable del projecte davant l’administració convocant. També ha assumit les tasques de comunicació global del PECT i les activitats d’atracció de noves inversions que s'han pogut generar generar al seu voltant.