Objectius

• Fer de Reus, el Camp de Tarragona i la seva zona d’influència un pol d’activitat nutricional i de salut referent a nivell internacional que lideri la innovació i el desenvolupament al sud d’Europa en aquest àmbit.

• Consolidar una xarxa territorial que integri empreses, centres de recerca i desenvolupament, centres de comercialització i distribució i equips professionals especialitzats i altament qualificats que sigui la base del progrés econòmic, l’ocupació i la innovació al territori.