Impulsors

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Estructura multicentre, amb 5 campus i 14.000 estudiants de grau, màster i doctorat.

En l’àmbit de la nutrició i la salut, compta amb titulacions de grau i de postgrau, grups de recerca especialitzats i participació en centres de recerca. És també un àmbit prioritari del seu Pla Estratègic de Recerca i un dels eixos estratègics del Campus d’Excel·lència Catalunya Sud (CEICS), un eix que concentra i alinea docència, recerca i transferència a l’entorn del Tecnoparc.

Compta també amb estructures de suport a la docència, la investigació i la transferència: Innovation Hub, càtedres de Foment de l’Emprenedoria i de Creació d’Empreses i plataforma URV Emprèn.

 

 

Fundació URV (FURV)

Entitat creada per la URV per promoure la relació entre la Universitat i la societat, per identificar i satisfer les necessitats de l'entorn socioeconòmic mitjançant la transferència de coneixement, la formació permanent i la innovació.

Des del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi), es satisfan des de l’àmbit universitari les necessitats tecnològiques i de serveis dels sectors productius i d’administració, mitjançant la gestió de Transferència de Tecnologia i Coneixements, la gestió de la Propietat Intel·lectual i Industrial, la Vigilància Tecnològica, l’Emprenedoria i l’oferta d’Infraestructures de Transferència (Vives d’Empreses).


Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA)

Institut d’Investigació adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat per a la millora de la competitivitat i el desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer i relacionats amb el proveïment d’aliments sans i de qualitat. Impulsa la recerca i el desenvolupament tecnològic, facilita la transferència dels avenços científics i valora els avenços tecnològics buscant la coordinació i col·laboració entre els sectors públic i privat. Compta amb 11 centres a tot Catalunya.

L’Irta Mas Bové (Constantí) està especialitzat en olivicultura, elaiotècnia i fruita seca en l’àmbit de la producció vegetal, i en nutrició, salut i benestar animal pel que fa a l’àrea de producció animal dedicada al consum humà.

 

 

Eurecat

Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya (membre de Tecnio), aplega més de 600 professionals que generen un volum d’ingressos de 47 milions d'euros anuals i dona servei a més de 1.500 empreses en R+D aplicat, serveis tecnològics, formació d’alta especialització, consultoria tecnològica i esdeveniments professionals.

A Reus es troba l’Àrea de Biotecnologia, integrada per la Unitat Tecnològica de Nutrició i Salut i el Centre de Ciències Òmiques (COS), unitat mixta amb la URV reconeguda com a infraestructura científica i tecnològica singular (ICTS). Amb instal·lacions a Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Vila-seca, Tarragona i Amposta, participa a 160 grans projectes d’R+D+i nacionals i internacionals i compta amb 81 patents i 8 spin-off.

 

 


Ajuntament de Reus

Desplega una estratègia continuada de foment d’R+D+i especialitzada en diversos sectors com la nutrició i la salut i les TIC.

Actua com a agent integrador de la innovació articulant mecanismes de cooperació i inversió per aconseguir una societat innovadora, propera a les persones, les empreses i les institucions del territori.

Fomenta la coordinació de les infraestructures de suport per definir una oferta de serveis científics, tècnics i de promoció empresarial que atreguin inversions i donin suport a les empreses alimentàries i de nutrició (operadors científics, vivers d’empreses, serveis auxiliars, etc.).