La coartada científica

Els polifenols i els ritmes circanuals

 

Per a molts consumidors, els productes de proximitat són productes de confiança perquè s’associen a qualitat i a producció artesana. A més a més, en el cas de la fruita i la verdura la proximitat és un factor decisiu per garantir-ne el punt òptim de consum pel que fa a la maduració i perquè siguin productes més frescos i gustosos. No hi ha, però, arguments científics sòlids que avalin aquests arguments.

L’objectiu de l’operació 1 del projecte Nutrisalt és generar arguments científics sobre el consum de productes de proximitat a partir de l’estudi dels polifenols.

 


 

Els polifenols

 


Molts estudis epidemiològics demostren que el consum de fruita i de verdura protegeix davant de malalties cardiovasculars, diabetis i càncers. Les recomanacions nutricionals fan referència al consum d’unes 5 racions de fruita i de verdura al dia per mantenir la població més sana. Aquests efectes beneficiosos s’han atribuït a la fibra, les vitamines i els fitonutrients que contenen. Dins d’aquest grup de fitonutrients, que engloba moltes famílies de compostos, destaquen els polifenols.

Molts estudis demostren que els polifenols són efectius reduint les patologies associades a la síndrome metabòlica, com la hipertensió, la hiperglucèmia, els triglicèrids elevats i la hipercolesterolèmia, de manera que el consum d’aliments rics en polifenols redueix el risc de desenvolupar malalties cardiovasculars i diabetis. En principi se suposava que els polifenols tenien efectes beneficiosos per a la salut a conseqüència del seu poder antioxidant, però actualment es considera que actuen com a senyals que modulen la funcionalitat de les cèl·lules del nostre organisme.

Factors com la latitud on ha crescut una determinada fruita o verdura (fotoperíode i temperatura), les condicions de conreu que s’han utilitzat (ecològic o convencional) i l’estat de maduresa en què s’ha recol·lectat determinen la marca distintiva de polifenols d’aquesta fruita o verdura. Així doncs, les fruites i verdures de proximitat tenen una marca distintiva de polifenols característica de la nostra zona. A més, des de la URV hi ha una línia de treball que mostra que alguns polifenols sincronitzen els ritmes circadians, és a dir, que el consum de fruites i verdures de temporada modula la funcionalitat de l’organisme d’una manera o d’una altra segons si el consum es produeix en l’estació pròpia o en un altre moment de l’any.

No tots els polifenols tenen els mateixos efectes biològics ni la mateixa potència per protegir enfront de les malalties. El contingut total i els tipus de polifenols que conté una fruita depèn també de l’espècie i de la varietat (factors genètics) i dels factors externs.